FINS de la Orquestra de cambra de Cardedeu

 1. Donar espai de desenvolupament musical i social a totes aquelles persones que han dedicat part de la seva vida a l’estudi de la música, però que no es dediquen professionalment a aquesta mitjançant la participació en l’orquestra.
 2. Conformar un espai d’assaig i concerts on aquestes persones desenvolupin i gaudeixin de la música i de tocar-la en conjunt.
 3. Aprofitar la preparació, els dons, la musicalitat i el compromís de les persones que conformen l’orquestra per fer arribar la música clàssica a tothom.
 4. Desenvolupar nous públics per a la clàssica, innovant en formats i establint diàleg amb altres disciplines artístiques com la dansa, el teatre, etc.
 5. Donar suport a músics per poder fer repertori de solistes amb acompanyament d’orquestra.
 6. Donar participació a l’orquestra a joves d’estudis avançats en música per ajudar el seu desenvolupament com a músics i persones.
 7. Oferir a altres associacions culturals i musicals, corals, escoles, escoles de música i conservatoris, la possibilitat de col·laboracions per tal de fer arribar la música clàssica a tothom.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació du a terme les activitats següents:

 1. Assajos periòdics de tota la formació o de cordes.
 2. Concerts a tot el territori català, principalment, i a la resta del món.
 3. Proves anuals d’accés a l’orquestra a nous músics.
 4. Manteniment d’un nivell de direcció musical professional.
 5. Elecció i treball d’un repertori adient i d’interès.
 6. Oferir suport a l’estudi dels instruments i/o les peces del repertori a totes aquelles persones participants que ho necessitin a canvi d’una aportació econòmica establerta o posar-los en contacte amb mestres que puguin donar-los aquest servei.
 7. Les persones músics conformants es vinculen per un mínim d’un any en la seva participació a l’orquestra amb els següents compromisos:
  1. No faltar als assajos si no és per raons de pes.
  2. Mantenir la concòrdia i treballar pel bé de l’orquestra.
  3. Respectar les decisions de la direcció general i artística.
  4. Preparar a consciència i amb l’estudi necessari el repertori.
  5. Complir amb el pagament establert per la participació.
  6. Renunciar a cobrar per les actuacions.